Zemědělská výroba - ZD Liptál

Zemědělská výroba

Družstvo hospodaří v horské apodhorské oblasti pouze na trvalých travních porostech. Hlavním předmětem činnosti Zemědělského družstva Liptál je zemědělská výroba. Živočišná výroba se zabývá chovem masného skotu plemene piemontese, včetně produkce plemenných býků a prodejem zástavového skotu.

Piemontese

Plemeno pochází ze severozápadní části Itálie, z podhůří Savojských Alp. Původně bylo chováno k trojstranné užitkovosti, ale od 20. let minulého století začíná probíhat selekce a šlechtění na masnou užitkovost.

Piemont je typickým představitelem masného skotu středního tělesného rámce s výrazným osvalením a jemnou kostrou, plavého až šedého zbarvení.

Plemenný skot